แสนสิริ ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น ดอกเบี้ยสูง 4.55% จองซื้อ 25-27 ม.ค.นี้

บมจ.แสนสิริ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ย 4.20-4.55% ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท เปิดจองซื้อ 25-27 ม.ค. 2566

การเงิน มีอะไรบ้าง

วันที่ 13 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายครั้งที่ 1/2566 จำนวน 2 รุ่น ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ได้แก่

  • รุ่นที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี
  • รุ่นที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.55% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท เปิดจองซื้อ 25-27 มกราคม 2566 โดยสามารถจองซื้อได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือผ่านผ่านแอปพลิเคชั่น MONEY CONNECT

ข่าวแนะนำ : คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์คนที่เป็นหนี้เสียก่อน 1 ก.ย. 65 เข้าร่วมโครงการได้

คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์คนที่เป็นหนี้เสียก่อน 1 ก.ย. 65 เข้าร่วมโครงการได้

คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์คนที่เป็นหนี้เสียก่อน 1 ก.ย. 65 เข้าร่วมโครงการได้

การเงิน

คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์ใหม่ คนที่เป็นหนี้เสียก่อนวันที่ 1 ก.ย. 65 สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อเป็นทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายใหม่

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวชัดเจนขึ้นจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลาย แต่การฟื้นตัวดังกล่าวยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนยังแตกต่างกัน โดยบางกลุ่มยังผ่อนชำระได้น้อย จึงต้องใช้เวลานาน ในขณะที่บางกลุ่มสามารถผ่อนชำระเป็นจำนวนเงินสูงขึ้นได้ เพื่อให้หมดภาระหนี้เร็วขึ้น จากเดิมที่โครงการคลินิกแก้หนี้กำหนดการปรับโครงสร้างหนี้โดยให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเงินต้นเป็นรายเดือน